Choucroute’s Owend beim SIB

De SIB invitéiert Iech Samschdes, den 23. Oktober 2021 vun 19:30 Auer un, am Centre Maus Ketti zu Boermereng

Um Programm stinn: Choucroute garnie 25 € Ham mat Fritten 15 € Kannerportioun Wirschtchen mat Fritten 13 €

A natierlech hu mir och e gudde Patt am Service. Mir wiere frou mat Iech e flotten Owend ze verbrengen a freeën eis op Aert Kommen.

Verpasst näischt mei
an der Gemeng

Design Escapes

Discover

Whatever


© SIB. All rights reserved. Powered by media4all.lu.