Skip to main content

Choucroutes-Owend

De SIB invitéiert lech den 21. Oktober op hiren traditionelle Choucroutes-Owend am Centre Maus Ketti (CMK) zu Boermereng.
Mir zerwéieren den Apero ab 19 Auer an d'lessen fir 19h45.

Flyer

  • 21. Oktober 2023
  • Centre Mausketti
  • SIBurmerange